مشاوران و روانشناسان مرکز

دوشنبه 5 مرداد 1394

مشاوران و روانشناسان مرکز

دکتر کبری ناموران (دکتری تخصصی مشاوره)

 
سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۶ دی ۱۳۹۳


دکتر محمّد محمّد پور (کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی)

 
سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۳۰ دی ۱۳۹۳

دکتر فخرالسادات قریشی راد (دکتری تخصصی روانشناسی) شخصیت))

 
سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۶ دی ۱۳۹۳

مریم چوبدار (کارشناس ارشد روانشناسی)

 
سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۶ دی ۱۳۹۳

دکتر عزت اله احمدی (دکتری تخصصی روانشناسی)

 


دکتر احد آهنگر (دکتری تخصصی مشاوره)

 


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.