مشاوران و روانشناسان مرکز

دوشنبه 5 مرداد 1394

مشاوران و روانشناسان مرکز

دکتر کبری ناموران (دکتری تخصصی مشاوره)

 
سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۶ دی ۱۳۹۳


دکتر محمّد محمّد پور (کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی)

 
سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۳۰ دی ۱۳۹۳

دکتر فخرالسادات قریشی راد (دکتری تخصصی روانشناسی) شخصیت))

 
سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۶ دی ۱۳۹۳

مریم چوبدار (کارشناس ارشد روانشناسی)

 
سوابق تخصصی

تاریخ انتشار:۲۶ دی ۱۳۹۳

دکتر عزت اله احمدی (دکتری تخصصی روانشناسی)

 


نفیسه مهدوی (کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره)

 
ادامه مطلب

دکتر احد آهنگر (دکتری تخصصی مشاوره)

 


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.