دستیاران و کارورزان مرکز

دوشنبه 5 مرداد 1394

ژاله خشچیان (کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی)

 

تاریخ انتشار:۲۸ فروردین ۱۳۹۴

هادی تحفه (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)

 

تاریخ انتشار:۲۸ فروردین ۱۳۹۴

دکتر احد آهنگر (دکتری تخصصی مشاوره)

 

تاریخ انتشار:۲۸ فروردین ۱۳۹۴

مریم نصرتی (کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره)

 

تاریخ انتشار:۲۸ فروردین ۱۳۹۴

حسنیه مرادی (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)

 

تاریخ انتشار:۲۸ فروردین ۱۳۹۴

فرانک شیرچرندابی (کارشناسی ارشد مشاوره)

 

تاریخ انتشار:۲۸ فروردین ۱۳۹۴

لطیفه نظامی (کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی)

 

تاریخ انتشار:۲۸ فروردین ۱۳۹۴

فریبا نبیلی (کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی)

 

تاریخ انتشار:۲۸ فروردین ۱۳۹۴

شفیقه طالب زاده (کارشناس ارشد روان شناسی بالینی)

 

تاریخ انتشار:۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

رباب فرج زاده (کارشناسی ارشد مشاوره)

 
ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴نفیسه مهدوی (کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره)

 
ادامه مطلب

تاریخ انتشار:۲۷ دی ۱۳۹

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.