همکاران مرکز

دوشنبه 5 مرداد 1394
 

هادی تحفه (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)

قادر نعیمی (کارشناسی ارشد مشاوره) 
 
دکتر فهیمه پیرساقی (دکتری مشاوره)

ژاله خشچیان (کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی)

دکتر مریم نصرتی (کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره)

 
 

فرانک شیرچرندابی (کارشناسی ارشد مشاوره)

 

دکتر لطیفه نظامی (کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی)

 
 

شفیقه طالب زاده (کارشناس ارشد روان شناسی بالینی)

 

رباب فرج زاده (کارشناسی ارشد مشاوره)

 
ادامه مطلب


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.